Боргова розписка: вчимося правильно позичати гроші, щоб потім їх повернути

Фото: Закон і люди

(Фото: Закон і люди)

Певно, що кожен з нас позичав гроші: родичам, друзям, знайомим. Далеко не завжди ці гроші повертались назад до позикодавця. Як повернути позичені кошти розповіли адвокатка та юрист приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в м. Одеса Юлія Лісова і Артем Таукач.

Якщо ви вирішили дати гроші в борг, рекомендуємо скласти боргову розписку та договір позики. Зупинимося більш детально на розписці.

Боргова розписка - це письмовий документ, що видається на підтвердження укладення договору позики та його умов.

Боргова розписка сама по собі не є договором позики – це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами.

Якщо особа вирішила надати в борг грошові кошти або ж отримати їх, дані дії та умови повернення позиченого варто викласти в договорі позики і додатково підтвердити написаною позичальником борговою розпискою. Тобто правильно складена розписка всього лише підтверджує факт укладення договору позики (ст. 1047 Цивільного кодексу України).

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (станом на 2024 р.- 170 грн), а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Яка форма боргової розписки?

У розписці мають бути чітко зазначені:

  • ПІБ;
  • ідентифікаційний код позичальника;
  • паспортні дані позичальника та позикодавця (за наявності);
  • місце проживання (реєстрації) позичальника;
  • дата, місце складення розписки;
  • сума (цифрами та прописом) і валюта позики (євро, долар США тощо);
  • слова "отримав" та "зобов’язуюсь повернути";
  • строк повернення коштів (може бути конкретна дата, може бути "на вимогу");
  • порядок повернення позики (одноразовим платежем чи періодичними; якщо частинами, то необхідно визначити таку періодичність);
  • підпис позичальника – обов‘язково!

Краще, щоб розписку було написано в присутності свідків. У документі потрібно вказати їхні реквізити.

За бажанням можна завірити розписку у нотаріуса.

У разі неповернення боргу у визначений розпискою строк ви маєте 3 роки від визначеної дати повернення, щоб подати позов до суду.

Нижче можете ознайомитись з шаблоном розписки.

 

РОЗПИСКА

 

місто Одеса                                                                                    "30" січня 2024 року

 

 

Я, ІВАНОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА, паспорт серії КЕ № 828282, виданий Балтським РВ УМВС України в Одеській області 05 листопада 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 29292929, адреса реєстрації місця проживання: 66143, Одеська область, Подільський (колишній Балтський) район, село Оленівка, отримала в борг грошові кошти від КОВАЛЕНКО СВІТЛАНИ ВІТАЛІЇВНИ, паспорт серії КК № 667788, виданий Балтським РВ УМВС України в Одеській області від 18 вересня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 27272727, у розмірі 21 800 (двадцять одна тисяча вісімсот) гривень 00 копійок для особистих потреб.

Отримані грошові кошти в сумі 21 800 гривень 00 копійок, зобов’язуюсь повернути Коваленко Світлані Віталіївні протягом 30 днів з моменту отримання від неї вимоги.

 

Ця розписка складена за наших дійсних намірів і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин.

(П.І.Б.)/підпис 

Сергій Лозовський

Поділитися