Як стягнути аліменти з безробітної особи

Фото: Getty Images

(Фото: Getty Images)

Після того як пара розлучилася, на жаль, іноді доводиться чути або читати в соцмережах: "Я не буду їй (йому) платити". Так чоловік чи жінка говорять про свого вже колишнього партнера чи партнерку. Але при цьому забувають, що якщо є спільна дитина, то платити треба не їй чи йому, а на утримання маленької людини. Слово аліменти пішло від alimentum (латина), що означає харчі, продовольство, і це слід пам’ятати, працює людина чи ні. Про стягнення аліментів під час війни Інтент вже писав, в цьому матеріалі фахівці Безоплатної правової допомоги роз'яснюють, як працює законодавство, якщо людина не працює. 

Визначення розміру аліментів

Особливості виконання рішень про стягнення аліментів з особи, яка не має доходів (не працює)

Особливості виконання рішень про стягнення аліментів з особи, яка має статус безробітної

Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника

Порядок звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна боржника

Обмеження для боржника за наявності заборгованості зі сплати аліментів

Відповідальність за несплату аліментів

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України, на батьків покладений обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Якщо батьки не забезпечують на достатньому рівні утримання дитини або добровільно не виконують аліментний обов’язок за договором про сплату аліментів на дитину, то чинним законодавством передбачено примусове стягнення аліментів за рішенням суду.

Відсутність офіційних доходів у батьків не позбавляють їх від обов’язку утримувати неповнолітню дитину, а дають додаткові "пільги" при визначенні розміру та стягненні аліментів.

Визначення розміру аліментів

Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із позовом про стягнення аліментів або заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:

 • на одну дитину - однієї чверті;
 • на двох дітей - однієї третини;
 • на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України, при визначенні розміру аліментів суд враховує:

 1. Стан здоров'я та матеріальне становище дитини.
 2. Стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів.
 3. Наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина.
 4. Наявність на праві власності, володіння або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав.
 5. Доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів.
 6. Інші обставини, що мають істотне значення.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

За рішенням суду видається виконавчий лист чи судовий наказ, який подається до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця разом із заявою про відкриття виконавчого провадження. 

Особливості виконання рішень про стягнення аліментів з особи, яка не має доходів (не працює)

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

Законом не передбачено звільнення платника аліментів від зобов’язання щомісячної сплати аліментів на утримання дитини в разі втрати роботи чи перебуванні в статусі безробітного.

Якщо аліменти не сплачуються за виконавчим документом, виконавець нараховує боржнику заборгованість зі сплати аліментів.

Статтею 195 Сімейного кодексу України передбачено, що заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном.

Заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Проте пунктом 3 Розділу 16 Інструкції з організації примусового виконання рішень передбачено, у разі, якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійно стягувачу, квитанції (або їх копії) про перерахування аліментів надаються виконавцю не пізніше наступного робочого дня після сплати та долучаються до матеріалів виконавчого провадження.

Тобто, якщо у боржника відсутні доходи й він не працює, поряд з тим у виконавця відсутні відомості про сплату аліментів, він нараховуватиме заборгованість, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. За даними Мінфіну середня заробітна плата за I квартал 2023 року становить 13 423 гривень. 

Особливості виконання рішень про стягнення аліментів з особи, яка має статус безробітної

Статтею 72 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що на допомогу з державного соціального страхування, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності та в інших випадках, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, призначену відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", стягнення може бути звернено виключно за рішеннями про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника.

Тобто, якщо боржник перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний і отримує допомогу по безробіттю, то з такої соціальної допомоги виконавцем стягуються присуджені аліменти.

Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, виконавець:

 • вносить повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників;
 • звертає стягнення на майно боржника;
 • надсилає стягувачу письмове роз’яснення про право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про виконавче провадження" звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову.

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем.

Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця.

У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення коштом іншого майна боржника.

Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. Надалі така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

Порядок звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна боржника

Згідно зі статтею 50 Закону України "Про виконавче провадження", звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.

Разом із житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

Обмеження для боржника за наявності заборгованості зі сплати аліментів

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:

 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. 

Відповідальність за несплату аліментів

За ухилення від сплати коштів на утримання дитини передбачені цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальності, залежно від тяжкості проступку та величини заборгованості по аліментах. Зокрема, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) за несплату аліментів.

Законом України "Про виконавче провадження" передбачено штраф за несплату аліментів у відсотках від суми заборгованості:

 • понад 1 рік – 20%;
 • понад 2 роки – 30%;
 • понад 3 роки – 50%.

До боржників застосовуються обмеження у перереєстрації нерухомого і рухомого майна, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, у праві здійснення державної служби та зайняття посад в органах державної влади, обмеження у сфері виборчих прав.

До злісних неплатників застосовується кримінальна відповідальність, якою передбачаються:

 • громадські роботи до 240 годин;
 • арешт до 6 місяців;
 • обмеження волі до 3 років.

Ігор Льов

Поділитися