Соціальні послуги догляду вдома: хто може отримувати та як оформити

Соціальні послуги догляду вдома: хто може отримувати та як оформити

В Україні особи, які через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, потребують надання якісних соціальних послуг за місцем проживання, а саме – надання соціальної послуги догляду вдома.

Рravokator зібрав інформацію, хто має право на отримання цих послуг, що це за послуги та які документи потрібні, щоб їх отримувати.

Ці послуги - це заходи, що проводяться за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня надавача соціальної послуги та полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування.

Надавачем соціальної послуги є юридична або фізична особа, або фізична особа-підприємець, яку внесено до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Пакет документів для отримання соціальної послуги догляду вдома

Щоб отримувати соціальні послуги догляду вдома, треба звернутися в Управління соціального захисту населення, Центр соціальних послуг, ЦНАП або виконком з заявою. Зразок заяви затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року №769.

Зразок заяви

Орієнтовний пакет документів:

 • копія паспорта, коду
 • довідка до акта огляду МСЕК
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі
 • інші документи.

Рішення про надання соцпослуг або відмову має бути надано протягом 14 календарних днів з дня звернення.

Після прийняття рішення про надання соцпослуг, напротязі 3 робочих днів має відбутися комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб, а в наступні три дні - розроблений індивідуальний план.

Підписання договору має відбутися не пізніше п'яти днів з моменту підписання рішення, складання карти індивідуальних потреб та індивідуального плану.

Особи похилого віку та особи з інвалідністю мають право на такі соціальні послуги догляду вдома:

для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності допомогу у:

 • веденні домашнього господарства;
 • наданні інформації з питань соціального захисту населення;
 • отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • оформленні документів, внесення платежів.

для отримувачів соціальної послуги IV, V групи рухової активності та дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років допомогу у:

 • веденні домашнього господарства;
 • самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);
 • пересуванні по квартирі;
 • організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • навчанні навичкам самообслуговування;
 • забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічній підтримці;
 • наданні інформації з питань соціального захисту населення;
 • отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • оформленні документів, внесення платежів (для дітей з інвалідністю за потреби).

для отримувачів соціальної послуги з когнітивними розладами, психічними та поведінковими розладами допомогу у:

 • веденні домашнього господарства;
 • самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);
 • організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • навчанні навичкам самообслуговування;
 • забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічній підтримці;
 • наданні інформації з питань соціального захисту населення;
 • отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • оформленні документів, внесення платежів.

Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

Підставою для припинення надання соціальної послуги є:

 • відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;
 • невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальної послуги;
 • відмова від отримання соціальної послуги отримувача соціальної послуги та/або його законного представника;
 • закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги;
 • зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги, що унеможливлює надання соціальної послуги;
 • виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальної послуги інформації/ документів при зверненні за їх наданням, що унеможливлює подальше надання соціальної послуги;
 • дострокове розірвання договору про надання соціальної послуги за ініціативи отримувача соціальної послуги;
 • ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальної послуги, або припинення надання ним соціальної послуги;
 • направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування;
 • перебування потенційного отримувача соціальної послуги на спеціальному обліку як особи, яка примусово отримує амбулаторну психіатричну допомогу в психіатричному закладі у зв’язку зі схильністю до суспільно небезпечних діянь унаслідок психічного захворювання;
 • наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги (у тому числі усі хвороби в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров’я, гострі інфекційні захворювання, наявність тяжкого психічного розладу, та внаслідок якого особа виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для оточуючих);
 • смерть отримувача соціальної послуги.