В Україні посилюють контроль харчових продуктів

4 квітня 2018 року набуває чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», що був прийнятий Верховною Радою України ще 18 травня 2017 року.

4 квітня 2018 року набуває чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», що був прийнятий Верховною Радою України ще 18 травня 2017 року.

Цей Закон передбачає врегулювання правових та організаційних засад державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України.

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані із здійсненням державного контролю за діяльністю операторів ринку, які здійснюють виробництво та/або обіг харчових продуктів, інших об'єктів санітарних заходів та/або кормів, у тому числі ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів та/або кормів, з метою перевірки цієї діяльності на відповідність законодавству про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин.

2. Дія цього Закону поширюється також на суспільні відносини, пов'язані із здійсненням державного контролю побічних продуктів тваринного походження, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, з метою їх перевірки на відповідність законодавству про побічні продукти тваринного походження.

3. Так, даним Законом передбачається, зокрема, забезпечення ефективності державного контролю під час виробництва та обігу живих тварин, харчових продуктів та кормів, а також на стадії використання кормів.

4. Слід зазначити, що відповідно до Закону заходи державного контролю здійснюються у вигляді, зокрема, інспектувань та аудиту. Так, інспектування провадяться без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу. При цьому, варто уваги, що таке повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням за місцезнаходженням (місцем проживання) оператора ринку, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та/або відправленням електронної пошти на відповідну адресу оператора ринку, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або вручається особисто під розписку керівнику чи представнику оператора ринку.

5. Законом передбачається і здійснення заходів державного контролю позапланово. Такі позапланові заходи можливі за умови виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.

6. Також, необхідно зауважити, що операторам ринку цим Законом законодавчо обумовлені гарантії, а саме: державний контроль у формах інспектування та аудиту здійснюється із застосуванням актів державного контролю. Акт державного контролю має містити вичерпний перелік питань для перевірки дотримання оператором ринку законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин. Кожне таке питання повинно містити посилання на вимогу нормативно-правового акта (статтю, частину, пункт, підпункт, абзац тощо), яка підлягає дотриманню оператором ринку. Якщо за результатами інспектування або аудиту виявлено невідповідність, в акті державного контролю наводиться детальний опис відповідних порушень законодавства. Акт державного контролю складається у двох примірниках, один з яких вручається оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його складення. При цьому, під час здійснення інспектування та аудиту забороняється перевіряти питання, які відсутні в акті державного контролю або не містять посилань на вимогу законодавства України, яка підлягає дотриманню оператором ринку.

7. Прогресивною нормою стало й те, що оператори ринку мають право фіксувати процес здійснення державного контролю засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню відповідних заходів. Що зумовлює, в свою чергу, мінімізацію зловживань.

8. Даним Законом змінено методику відбору зразків для лабораторних досліджень, а саме: відтепер відбір зразків полягає у відборі двох юридично та аналітично ідентичних зразків, один з яких направляється компетентним органом до уповноваженої лабораторії для проведення основного лабораторного дослідження (випробування), а другий вручається оператору ринку і зберігається ним на випадок проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування). На вимогу та за рахунок оператора ринку здійснюється відбір додаткових юридично та аналітично ідентичних зразків, які передаються оператору ринку та можуть бути використані ним для проведення альтернативних лабораторних досліджень (випробувань). При цьому, оператор ринку, який не погоджується з результатами основного лабораторного дослідження (випробування), має право подати до компетентного органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування).

9. З іншого боку, законодавець обумовив можливість притягнення до відповідальності за порушення вимог Закону безпосередньо органом державного контролю шляхом складення відповідних протоколів посадовими особами протягом шести місяців з моменту виявлення правопорушення, але, в будь-якому випадку, не більше одного року з моменту вчинення, з подальшим розглядом таким органом справи з винесенням постанови про накладення штрафу або закриття такої справи. При цьому, оскарження постанови можливе в адміністративному (досудовому) порядку або в судовому порядку протягом одного місяця з дня її постановлення. Але за певні правопорушення, що вчинені вперше за три останні роки, що передують вчиненню такого правопорушення, державний інспектор (державний ветеринарний інспектор) видає оператору ринку припис щодо усунення порушень цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми без оформлення відповідного протоколу.

10. Слід наголосити на тому, що оператори ринку несуть відповідальність в тому числі за: невиконання рішення посадової особи компетентного органу, його територіального органу про знищення небезпечного харчового продукту, допоміжних матеріалів для переробки, небезпечних кормів або кормових добавок; ненадання, несвоєчасне надання, надання недостовірної інформації на вимогу посадової особи компетентного органу або його територіального органу; відмова в допуску посадової особи компетентного органу або його територіального органу до здійснення державного контролю з підстав, не передбачених законом, або інше перешкоджання її законній діяльності; невиконання, несвоєчасне виконання рішення головного державного інспектора (головного державного ветеринарного інспектора) про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів; невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписів) посадової особи компетентного органу, його територіального органу щодо усунення порушень цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми.

За  матеріалами "ЮРЛИГА"