Порядок отримання внутрішньо переміщеними особами одноразової грошової допомоги

Далеко не всім переселенцям відомо, що, крім щомісячної грошової до- помоги на прожиття, вони можуть отримати також одноразову грошову допомогу. Таке право їм гарантується Порядком використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року №535

Зазначеним Порядком вказано механізм використання коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі - кошти) для надання одноразової грошової допомоги (далі - грошова допомога) постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті (далі - постраждала чи внутрішньо переміщена особа). Чіткий розмір одноразової грошової допомоги не встановлений і залежить від наявності коштів і характеру життєвих труднощів конкретного заявника.

Для отримання грошової допомоги переміщена особа звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної в м. Києві держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради (далі - органи соціального захисту населення) за фактичним місцем перебування з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання їй грошової допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі.

До заяви додаються:

– копія документа, що посвідчує особу;

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

– копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; – медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності). У разі коли особа раніше не отримувала грошової допомоги, орган соціального захисту населення передає заяву та додані до неї документи на розгляд місцевої комісії, створеної при райдержадміністрації або виконкомі. Саме ця комісія буде приймати рішення про доцільність надання грошової допомоги, її розмір або відмову в наданні допомоги.

У разі ухвалення позитивного рішення грошові кошти заявнику перерахують на особовий рахунок, відкритий у банківській установі.

ВАЖЛИВО! Надання допомоги, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року №535, здійснюється один раз.

У разі подання заяви на отримання такої допомоги повторно, орган соціального захисту відмовляє у наданні допомоги та повертає подані документи заявнику