До уваги батьків: що має, а чого не має бути на сайті школи

Фото: nus.org.ua

(Фото: nus.org.ua)

Інформація про зарахування учнів, фото зі шкільного життя, оголошення про конкурс на посаду директора, медичні довідки дітей та запит від директора школи на фінансування – все це важлива інформація. Але що із цього переліку має обов’язково бути на сайті школи, що бажано розмістити, а що оприлюднювати не варто розповів юрист ГО "БАТЬКИ SOS" Роман Бондаренко на сайті "Нової української школи".

Що обов’язково має бути на сайті школи

Наповнюваність сайту школи визначається освітнім законодавством. Стаття 30 Закону України "Про освіту" містить перелік інформації, яку заклад освіти (як комунальний, так і приватний) зобов’язаний розмістити на своєму сайті:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила приймання до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Форми здобуття освіти

Згідно "Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти" на вебсайті школи або на вебсайті засновника закладу освіти розміщується інформація про індивідуальну форму здобуття освіти, що забезпечується закладами освіти та про забезпечення здобуття освіти за дистанційною формою.

Згідно "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" законодавство зобов’язує комунальні та державні заклади освіти оприлюднювати інформацію, що стосується всього процесу зарахування учнів до закладу освіти. Не пізніше як за місяць до початку приймання заяв заклади освіти на своїх сайтах мають розмістити таку інформацію:

 • про закріплену за закладом територію обслуговування;
 • спроможність закладу освіти;
 • кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них.

Не менше як за два місяці до початку вступних випробувань заклад освіти має розмістити у себе на сайті порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань.

По завершенню вступної кампанії впродовж двох робочих днів із дня зарахування дітей, заклад освіти має розмістити на своєму сайті:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії в складі з осіб для проведення жеребкування.

Також державні та комунальні заклади освіти мають повідомляти на своїх сайтах про умови конкурсного відбору керівника закладу освіти. Оголошення про проведення конкурсу має бути опубліковане наступного робочого дня після ухвалення рішення про проведення конкурсу й містити таку інформацію:

 • найменування і місцеперебування закладу освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно закону;
 • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

Фінансова звітність

Згідно з законом "Про освіту" заклад освіти зобов’язаний розміщувати на своєму сайті фінансову звітність про всі кошти, товари та послуги, які заклад отримав: "Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством".

Ця норма стосується приватних закладів освіти лише в тому випадку, якщо вони отримують із бюджету бодай якусь частку свого фінансування. Наприклад, приватні дошкільні заклади Києва, які отримують компенсацію з міського бюджету за механізмом "Гроші ходять за дитиною" мають оприлюднювати на своїх сайтах фінансову звітність про використання всіх коштів.

Закон встановлює також часові рамки для оприлюднення зазначених документів (якщо інше не вказано): "Інформація та документи, … якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів із дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом".

Відповідно Закону України "Про інформацію" інформацію про діяльність комунального (чи державного) закладу освіти не можна віднести до інформації з обмеженим доступом.
Закон України "Про повну загальну середню освіту" передбачає, що обов’язково має бути анонсована на сайті закладу освіти інформація про загальні збори (конференцію) колективу закладу освіти, які формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

Мають бути оприлюднені

До обов’язкової інформації на сайті школи також відноситься:

 • результати інституційного аудиту (пункт 3 статті 45 Закону України "Про освіту");
 • висновок про якість освітньої та управлінської діяльності закладу освіти та рекомендації щодо вдосконалення його діяльності, уточнені за результатами розгляду заперечень (протягом трьох робочих днів із дня завершення розгляду заперечень);
 • інформація про проведення та результати громадської акредитації закладу (протягом 10 днів із дня видачі сертифіката) (пункт 6 статті 46, пункт 5 статті 50 Закону України "Про повну загальну середню освіту").

Що не обов’язково, але добре для батьків та громади

Законодавство не передбачає розміщення на сайті закладу освіти запиту на фінансування від керівника (для комунальних закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією).

Цей документ демонструє, що адміністрація чітко визначає потреби на наступний навчальний рік і заявляє власнику (місцевій владі) про необхідність їх забезпечення.

Це також свідчить, що адміністрація не покладається на кошти батьків для створення комфортного освітнього процесу.

Що заборонено оприлюднювати

Звісно, на кожному сайті закладу освіти є фото учнів, інформація про них, їхні здобутки та фото чи відео цікавих подій зі шкільного життя. Проте варто пам’ятати, що персональні дані учнів та працівників закладу захищає Закон України "Про інформацію".

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать такі дані:

 • національність;
 • освіта;
 • сімейний стан;
 • релігійні переконання;
 • стан здоров’я;
 • адреса;
 • дата та місце народження.

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Отже, заклад освіти має багато персональних даних учнів, які вони надають школі згідно з вимогами законодавства (адреси, дані про стан здоров’я, дата й місце народження, результати навчання тощо). Проте, заклад освіти не має права поширювати цю інформацію у відкритих джерелах без згоди на те батьків, чи офіційних опікунів дитини.

Щодо розміщення фото дітей, для цього теж потрібна згода.

Що робити батькам, якщо потрібної інформації на сайті школи немає

Якщо батьки не знаходять на сайті закладу освіти (або засновника) інформації, яка їх цікавить, а також якщо розміщення такої інформації є обов’язковим згідно із законодавством, усі необхідні документи можна отримати через відповідний запит. Його варто надіслати до закладу освіти, чи до засновника закладу (управління, департамент освіти). Це можна зробити або звичайним листом, або електронним.

Електронний ресурс "Доступ до правди" дає можливість зробити такий запит навіть анонімно. Також там можна побачити подібні запити від інших людей та відповіді на них.
Ви можете також звернути увагу адміністрації закладу освіти на відсутність необхідних документів, написавши скаргу до засновника про порушення законодавства. Варто пам’ятати, що анонімна скарга не буде розглянута, навіть якщо оприлюднені факти відповідають дійсності.

Ігор Льов

Поділитися