Що треба знати про учнівський медогляд при зарахуванні, щорічний, на дистанційці, за кордоном

Фото: lexinform.com.ua

(Фото: lexinform.com.ua)

Традиційно перед зарахуванням або на початку навчального року учні шкіл проходять медогляд. Втім, частина закладів освіти зараз працює дистанційно, а деякі з них перебувають у тимчасовій окупації. Також є учні, які продовжують навчання в українських школах на індивідуальній чи екстернатній формі, тимчасово перебувають за кордоном і не можуть надати школі довідку українською мовою за формою МОЗ. Що робити батькам та учням у всіх цих випадках розбиралася Нова українська школа.

Чи потрібно всім учням в умовах воєнного стану проходити медогляд перед початком навчального року

Із запровадженням воєнного стану в Україні в законодавстві відбулися незначні зміни щодо медогляду учнів закладів загальної середньої освіти.

Учні, так само як і в мирний час, мають проходити обов’язковий профілактичний медичний огляд та надавати до закладу освіти довідку визначеного зразка. Про це йдеться в наказі МОЗ № 682 від 16.08.2010 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів".

Така довідка надається щороку. Терміни подання довідки в школу для учнів 2–11 класів законодавством чітко не визначені, тому її можна подати впродовж року.

А от для зарахування до закладу освіти (до 1 класу чи під час переведення з одного закладу до іншого тощо) така довідка раніше мала бути надана закладу освіти в пакеті документів до видачі директором наказу про зарахування:

"Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі – заява про зарахування) одного з батьків дитини…, до якої додаються: "…оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086–1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду" (підпункт 2 пункту 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти).

Проте під час воєнного стану учні отримали можливість подавати заяви про зарахування до закладу освіти лише в пакеті з тими документами, які є в наявності: "заяви… подаються в довільній формі без надання заявником будь-яких додаткових документів, їх копій (додавання додатків), крім випадків, коли такі документи, їх копії є в наявності та заявник надає їх за власним бажанням" (пункт 3 Наказу Міністерства освіти й науки України № 274 від 28.03.2022 "Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні").

Тобто, для зарахування до закладу освіти разом із заявою можна подавати лише ті документи, які є в заявника на той момент. Це ж стосується і довідки про стан здоров’я.

Чи має право школа вимагати медичну довідку від учня, якщо заклад освіти повністю працює онлайн чи в змішаному форматі

У  наказі Міністерства охорони здоров’я України № 682 йдеться про те, що медична довідка встановленого зразка має бути надана учнем закладу загальної середньої освіти щороку, незалежно від форми навчання, за якою школяр опановує освітню програму.

У Міністерстві охорони здоров’я України наголошують: "Пам’ятати про здоров’я школяра потрібно незалежно від форми навчання, яку оберуть для нього батьки. Дбайте про дитину і проходьте профілактичні медогляди щороку. Це допоможе вчасно реагувати на можливі проблеми зі здоров’ям".

Але законодавство не передбачає відповідальності за ненадання довідки про стан здоров’я учня при переведенні на наступний рік навчання.

Чи потрібно проходити медогляд, якщо дитина вчиться на індивідуальній формі, екстернаті й перебуває за кордоном, мова довідки 

Незалежно від місця перебування та форми здобуття освіти, учень має щороку надавати закладу освіти довідку про стан здоров’я.

"За місцем медичного обслуговування учня за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду учня видається довідка за формою, встановленою МОЗ, його батькам або іншим законним представникам для надання до закладу освіти в порядку, визначеному законодавством" (абзац 2 пункту 6 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти).

Зразок такої довідки затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 682 від 16. 08. 2010 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів".

Заклад освіти не може взяти до уваги довідку, видану іншою мовою: "Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності беруть до розгляду документи, складені державною мовою, крім випадків, визначених законом" (пункт 6 статті 13 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної").

У будь-якому випадку, відсутність довідки не може стати причиною відрахування учня із закладу освіти, не переведення його на наступний рік навчання, причиною заниження оцінки абощо.

Яку довідку мають надати до школи діти з ООП особливими освітніми потребами

Щорічно всі учні закладів загальної середньої освіти мають подавати до школи довідку про стан здоров’я: "За місцем медичного обслуговування учня за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду учня видається довідка за формою, встановленою МОЗ, його батькам або іншим законним представникам для надання до закладу освіти в порядку, визначеному законодавством" (абзац 2 пункту 6 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти).

Для належної організації інклюзивного навчання під час зарахування до закладу освіти має бути наданий висновок Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).

"У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації" (абзац 5 пункту 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти).

Перед початком наступного навчального року в тому самому закладі освіти висновок ІРЦ надається лише в тому випадку, якщо фахівцями ІРЦ було зазначено необхідність повторної комплексної психолого-медико-педагогічної консультації до початку навчального року.

Ігор Льов

Поділитися