Батьківські обов'язки: у яких випадках можуть позбавити батьківських прав

Зображення: Безоплатна правова допомога

(Зображення: Безоплатна правова допомога)

У зв’язку з постійним стресом, пов’язаним з повномасштабним вторгненням в Україну, складним економічним становищем та іншими соціальними проблемами зростає кількість так званих "неблагополучних сімей". Фахівці приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в м. Одеса розповіли, які є обов’язки у батьків щодо виховання та розвитку дитини та що загрожує тим особам, які систематично їх не виконують. 

Відповідно до приписів Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані:

 1. виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини;
 2. піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;
 3. забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;
 4. поважати дитину;
 5. передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї;
 6. забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини;
 7. забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона або він:

 1. не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 2. ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти; ознаками такої поведінки може бути: свідома і навмисна відсутність турботи про розвиток дитини, її навчання, ігнорування потреб дитини, систематична невиплата аліментів. Це мають бути не одиничні випадки, а системна поведінка. Те, що хтось з батьків не може піклуватися про дитину через свою хворобу чи з інших поважних причин не є підставою для позбавлення батьківських прав;
 3. жорстоко поводяться з дитиною. Це насильство над дитиною як кимось із батьків, так і їхніми співмешканцями, якщо батьки цьому не перешкоджають;
 4. є хронічними алкоголіками або наркоманами. Це обов’язково потрібно підтвердити медичним висновком;
 5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 6. засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Для цього необхідно отримати вирок суду.

Хто може звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Позбавлення батьківських прав допускається  лише щодо дітей, які не досягли 18 років.

Для позбавлення батьківських прав необхідно:

 1. встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов'язки, злісно не виконує вимог та рекомендацій органів опіки та піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування (хронічні алкоголіки, наркомани, токсикомани), та зібрати всі необхідні підтверджуючі докази;
 2. звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їхні взаємини з дітьми та ставлення до виконання своїх батьківських обов'язків;
 3. звернутись до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав та отримати за результатами розгляду прийняте судом рішення.

Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Перелік необхідних документів для позбавлення батьківських прав

Приблизний перелік документів, необхідних для позбавлення батьківських прав, у кожному конкретному випадку може різнитися, але ось основні документи:

 • копія паспорта заявника;
 • довідка про місце проживання дитини разом з матір’ю (батьком) та підтвердження факту утримання дитини;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу (за наявності);
 • письмовий висновок органів опіки та піклування;
 • характеристика з місця навчання дитини із зазначенням участі батьків у вихованні;
 • довідки з медичних закладів, дошкільних закладів, спортивних секцій тощо;
 • довідка з місця роботи матері (батька), дані про доходи (того з батьків, хто звертається з позовом про позбавлення батьківських прав);
 • характеристика матері (батька) з місця роботи або проживання;
 • висновок психолога після бесіди з дитиною (психолог установи, в якій навчається дитина чи психолог органу опіки та піклування);
 • докази, що свідчать про аліментну заборгованість;
 • висновки лікарів, які підтверджують залежність одного з батьків від наркотиків або алкоголю;
 • докази вчинення насильства стосовно дитини тощо.

Усі докази повинні беззаперечно підтверджувати провину батька (матері) та свідчити про неможливість зміни поведінки.

Які юридичні наслідки настають після позбавлення особи батьківських прав

Особа, позбавлена батьківських прав:

 1. втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;
 2. перестає бути законним представником дитини;
 3. втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;
 4. не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 5. не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 6. втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Варто зазначити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.

Чи можна поновити батьківські права

 1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.
 2. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена та усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.
 3. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.
 4. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.
 5. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина.

Європейський суд з прав людини у справі "Савіни проти України" вказує, що право батьків і дітей бути поряд одне з одним становить основоположний складник сімейного життя, а розірвання сімейних зв’язків означає позбавлення дитини її коріння, і це можна виправдати лише за поодиноких обставин.

Враховуючи вищенаведене,  позбавлення батьківських прав — крайній захід вплинути на осіб, які не виконують батьківських обов’язків, тому питання про його застосування суд вирішує лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, а саме - ставлення батьків до дітей. І суд може в окремих випадках за доведеної провинної поведінки когось із батьків або їх обох з урахуванням характеру поведінки, особи батька й матері, а також інших конкретних обставин справи відмовити в задоволенні позову про позбавлення цих прав. У такому разі він лише попереджає особу про необхідність змінити ставлення до виховання дитини (дітей) і покладає на органи опіки й піклування контроль за виконанням нею батьківських обов’язків.

Одеська громадська приймальня УГСПЛ надає правову допомогу постраждалим від війни за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine – USAID Україна) "Права людини в дії", яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Юлія Лісова

Артем Таукач

Поділитися