Яким чином забезпечується доступ до правосуддя

Яким чином забезпечується доступ до правосуддя

Право на доступ до правосуддя включає декілька аспектів, зокрема: фізичну доступність судів; фінансову доступність судових процедур; доступ до правової допомоги; розумність строків розгляду справи; можливість брати участь у розгляді справи; зрозумілість мови, на якій ведеться правосуддя.

Відповідно до статті 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Право на справедливий суд також гарантується статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.

Забезпечення доступу до правосуддя для всіх є одним з пріоритетів Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.

Важливо розуміти, що процедура розгляду справ в суді суворо регламентована відповідними процесуальними законами. Недотримання встановленої законом процедури може потягнути неможливість розгляду справи взагалі, або відмову у задоволенні вимог.

Кожен має право на правову допомогу. Така допомога різна за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз’яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо.

(!) Певні групи громадян мають право отримати правову допомогу безкоштовно в найближчих центрах надання безоплатної правової допомоги. Перелік таких категорій громадян зазначено в статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Інформацію щодо отримання безоплатної правової допомоги можна отримати за номером «гарячої лінії» 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Законодавство гарантує право звернення до суду у будь-якому випадку, коли людина відчуває, що її права порушені, або навіть у деяких випадках – коли потенційно можуть бути порушені.

(!) Важливо розуміти, що в Україні діють декілька різних судів за своєю спеціалізацією.

Для громадян важливо знати про два види судів:

Окружні адміністративні суди – за загальним правилом один на область (для Одеської області – Одеський окружний адміністративний суд) – розглядають позови, якщо громадянин скаржиться на порушення з боку органів влади та місцевого самоврядування.

Ці суди розглядають справи за правилами, встановленими Кодексом адміністративного судочинства України.

Суди, які розглядають цивільні та кримінальні справи (знаходяться в районних центрах, містах, районах міст) – розглядають, зокрема, спори стосовно майна, виконання договорів, стягнення аліментів, справи про розлучення, спори, які виникають під час звільнення, а також справи про вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. 

Ці суди розглядають справи за правилами, встановленими Кримінальним процесуальним кодексом УкраїниЦивільним процесуальним кодексом України та Кодексом про адміністративні правопорушення.

Справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, – колегією суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних.

(!) Контакти всіх судів в Україні та іншу інформацію щодо їх роботи можна дізнатись з вебсайту «Судова влада в Україні» або за єдиним Контакт-центром судової влади України 044 207-35-46.

Незважаючи на те, що право на судовий розгляд гарантовано кожному громадянину, слід розглянути можливість досудового врегулювання спору.

Медіація – метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації, проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб вони самі знайшли такий варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Переваги медіації:

  • економія часу та фінансових ресурсів, у разі успішної медіації - гарантія виконання рішення;
  • можливість впливати на результат, конфіденційність процедури та менший стрес;
  • можливість збереження чи відновлення взаємин та можливість запобігти виникненню конфліктів у майбутньому.

(!) Основною з переваг вирішення спорів через медіацію є те, що сторони конфлікту повністю контролюють процес прийняття рішення із врегулювання спору і остаточне вирішення конфліктного питання залежить саме від сторін, а не від суду.

Застосування медіації особливо ефективне у вирішенні конфліктів, що чутливі до збереження стосунків (наприклад, в сімейних конфліктах).

Суди не припиняють працювати під час запровадження різних карантинних заходів, направлених на боротьбу з розповсюдженням COVID-19. Разом з тим, відповідно до актуального стану епідеміологічної ситуації, можуть запроваджуватись певні обмеження.

Такі обмеження можуть встановлюватись як на загально-національному рівні, так і рішенням загальних зборів окремих судів. Під час карантину може бути:

  • обмеження допуску в приміщення суду осіб, які не є безпосередніми учасниками справи;
  • обмежений доступ до канцелярій суду;
  • відкладення розгляду справ на більш віддалений період;
  • переведення розгляду справи у письмовий порядок, якщо сторони проти того не заперечують;
  • участь у судовому засіданні дистанційно з використанням он-лайн платформ відео-зв’язку.

(!) Разом з тим, варто мати на увазі, що процесуальні строки, у які необхідно вчинити певні дії – за загальним правилом через впроваджені карантинні заходи не зупиняються. Тобто, встановлених строків для подання позовних заяв, скарг, відповідей, апеляційних і касаційних скарг та інших документів необхідно дотримуватись. Якщо немає можливості подати документи безпосередньо до суду, необхідно скористатися поштою.

Правова пам'ятка "Яким чином забезпечується доступ до правосуддя?"

Ця правова консультація носить рекомендаційний характер, не є офіційним роз’ясненням чинного законодавства та актуальна станом на 2020 рік. Публікація підготовлена Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в рамках проєкту «Громадський центр правосуддя як мульти-функціональна платформа розвитку правосуддя в громадах», за фінансової підтримки Європейського Союзу. Погляди авторів публікації не відображають офіційної позиції Європейського Союзу.