Уряд визначив механізм здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішнім переселенцям

Постановою Кабінет Міністрів України від 08.06.2016р. № 365 затверджено Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування

Постановою Кабінет Міністрів України від 08.06.2016р. № 365 затверджено Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.

Відповідно до зазначеного Порядку контроль за проведенням соціальних виплат ВПО здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад. Контроль проводиться шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування ВПО, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї

 Як передбачено вказаним Порядком, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України також можуть проводити додаткові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

 Додаткова перевірка проводиться у разі:

- наявності інформації про можливу зміну ВПО фактичного місця проживання/перебування без повідомлення у 10-денний строк про це структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за новим фактичним місцем проживання/перебування або отримання такої інформації від територіальних органів Пенсійного фонду України, робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, центрів зайнятості;

- наявності інформації про повернення ВПО на тимчасово окуповану територію України, до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, чи її виїзду за кордон, або отримання такої інформації від МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, ДМС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних і фізичних осіб, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам;

- отримання повідомлення від Ощадбанку України про зупинення видаткових операцій за поточним рахунком внаслідок відсутності проходження фізичної ідентифікації внутрішньо переміщеною особою;

- отримання рекомендацій Мінфіну за результатами проведення верифікації соціальних виплат із зазначенням конкретних причин для припинення відповідних виплат.

 Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення його керівником про проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування ВПО або з дня отримання інформації від зазначених органів проводить таку перевірку із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. За результатами такої перевірки структурний підрозділ з питань соціального захисту населення готує подання про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальних виплат до комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утвореної районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах рад

Як передбачено зазначеним Порядком, соціальні виплати ВПО припиняються у разі:

·        наявності підстав, передбачених законодавством щодо умов призначення відповідного виду соціальної виплати;

·        встановлення факту відсутності ВПО за фактичним місцем проживання/перебування згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

·        отримання рекомендацій Мінфіну щодо фактів, виявлених під час здійснення верифікації соціальних виплат;

·        скасування довідки про взяття на облік ВПО підстав, визначених ст. 12 ЗУ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

·        отримання інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, Національної поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

З практичних питань реалізації своїх прав вимушені переселенці можуть звертатися до партнерів проекту «Захист прав ВПО в Україні - правова допомога, інформаційні кампанії та цифрові інструменти», який реалізується Всеукраїнською коаліцією з надання правової допомоги за підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED) у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях.