Новели законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Стрімкий розвиток побудови нової демократичної, соціальної та правової України супроводжується запровадженням нових систем удосконалення роботи державних органів та установ, внесенням змін до чинних нормативно-правових актів та розробкою принципово нових, зокрема, в частині надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Процедура реформування має стати рішучим кроком держави до перезавантаження чинних усталених правовідносин та дати змогу вийти на новий рівень розвитку на шляху до стандартів Європейського Союзу.

Необхідно зазначити, що більшість розвинених країн світу досягли значних успіхів у соціально-економічному розвитку завдяки цілеспрямованій та виваженій державній політиці.

26 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закони, розробником яких було Міністерство юстиції України, які забезпечили з 1 січня 2016 року реалізацію повного комплексу реформ щодо децентралізацій та демонополізації послуг із реєстрації майна і бізнесу.

«З 1 січня 2016 року кожна міська рада, кожна об’єднана громада зможуть надавати ці сервіси, отримувати кошти до свого місцевого бюджету, а українці отримають якісний, небюрократичний, некорумпований сервіс у цілій низці нових точок надання адмінпослуг», - наголосив Міністр юстиції.

Міністерство юстиції першим з інших центральних органів виконавчої влади повністю відмовилось від реєстраційних повноважень і передали їх місцевим органам влади і нотаріусам. Запровадило цілу низку електронних сервісів, які були закріплені на рівні законів. Була запроваджена система екстериторіальності і максимально спрощеного порядку подання документів під час отримання сервісу з реєстрації бізнесу і нерухомості.

Так, з 13 грудня 2015 року набрав чинності Закон України від 26 листопада 2015 року № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Норми закону, зокрема,  покликані розширити повноваження нотаріусів у галузі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до зазначеного Закону нотаріуси з дня набрання його чинності наділені повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна.

Також, прикінцевими та перехідними положеннями закону передбачається, що територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в  установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сферах державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації повноважень у сфері державної реєстрації, але не пізніше 30 квітня 2016 року.

Наразі розпочато передання функцій органів юстиції у сфері реєстрації майна і бізнесу на місця до моменту завершення цього процесу у визначений Законами строк.

Компетентними органами постійно розробляються нові нормативно-правові акти, які спрямовані на рішучі зміни у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та удосконалюється чинна нормативна база, з метою досягнення загальної мети, а саме створення правової, соціально спрямованої, економічно розвиненої держави.

 

Відділ координації діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області