07 серпня 2022 р. 17:18

Топ одеських університетів від «Освіта.ua»

Топ одеських університетів від «Освіта.ua»

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна""Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Загалом в рейтинг потрапили 250 закладів вищої освіти України 2022 року. Переможцем вже не вперше став Київський національний університет імені Тараса Шевченка, на 2 місці - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 3 місце у Львівського національного університета імені Івана Франка.

Найкращим університетом Одещини, як і минулого року, став Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (8 загальнонаціональне місце).

Далі місця розподілилися так:

 • 34 Національний університет "Одеська політехніка"
 • 37 Одеський національний медичний університет
 • 56-57 Одеський національний технологічний університет
 • 65 Одеський національний економічний університет
 • 80 Одеський національний морський університет
 • 93 Національний університет "Одеська юридична академія"
 • 105-106 Одеський державний екологічний університет
 • 120-121 Національний університет «Одеська морська академія»
 • 124 Міжнародний гуманітарний університет
 • 137-140 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
 • 142 Одеська державна академія будівництва та архітектури
 • 177 Одеський технологічний університет «ШАГ»
 • 197 Одеський державний університет внутрішніх справ
 • 203 Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • 213 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
 • 218-219 Одеський державний аграрний університет
 • 232-233 Одеська державна академія технічного регулювання та якості.

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

«ТОП-200 Україна» — базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Рейтинг «Scopus» — результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» — рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Раніше Одеський національний університет імені Мечникова вперше увійшов до Світового рейтингу Університетів QS World University Rankings та єдиний з одеських вишів увійшов до ТОП-10 вишів України і в ТОП-1200 університетів світу в цьому рейтингу.

Також минулого року Факультети двох одеських ВНЗ потрапили рейтинг 100 найкращих факультетів України журналу Forbes.