05 березня 2023 р. 21:19

ООН: Всесвітня організація інтелектуальної власності

ООН: Всесвітня організація інтелектуальної власності

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених діяльності глобальних міжнародних організацій. До таких організацій ми відносимо структури, членами яких є переважна кількість країн світу. Важливою ознакою таких організацій є те, що прийняті ними правила та рішення активно впливають на формування певної галузі людських інтересів - політики, економіки, юстиції, спорту тощо. Сьогодні ми приділимо увагу Всесвітній організації інтелектуальної власності.

Загальна характеристика ООН

Загальна характеристика Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Членство у ВОІВ

Керівні органи ВОІВ

Діяльність ВОІВ

ВОІВ та Україна

Висновки

Загальна характеристика ООН

До складу ООН входить 193 держави. Серед країн-членів ООН можна знайти всі суверенні країни, окрім Ватикану. Таке поважне представництво потенційно дозволяє розглядати та розв'язувати будь-які питання глобального або регіонального рівня. Зокрема, ООН спроможна гасити збройні конфлікти, як це було неодноразово продемонстровано у ХХ столітті (Ірак, колишня Югославія, Сомалі).

Штаб-квартира організації знаходиться у Нью-Йорку. Також ООН має додаткові офіси у Відні, Женеві, Найробі та Гаазі. Організація користується шістьма офіційними мовами: англійською, арабською, іспанською, китайською, російською та французькою.

До структури ООН входить шість основних органів: Генеральна АсамблеяРада БезпекиЕкономічна та Соціальна Рада, Секретаріат, Міжнародний Суд та Рада з Опіки. Щоправда, останній орган формально призупинив свою діяльність з 1994 року. Головною посадовою особою ООН є Генеральний секретар. З 1 січня 2017 року цю посаду обіймає португальський політик і дипломат Антоніу Гутерріш.

Загальна характеристика Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) – це міжнародна організація у системі ООН, створена для захисту інтелектуальної власності та заохочення творчої діяльності. Мета ВОІВ – очолити роботу з формування збалансованої та ефективної глобальної системи інтелектуальної власності. Штаб-квартира ВОІВ знаходиться у Женеві.


Штаб-квартира ВОІВ. Фото: вікіпедія

Попередником ВОІВ у 1893 році стало Об’єднане міжнародне бюро з охорони інтелектуальної власності (БІРПІ). Ця організація була створена для адміністрування Бернської конвенції з охорони літературних і художніх творів, а також Паризької конвенції з охорони промислової власності. У 1967 році було підписано Стокгольмську конвенцію, якою було засновано ВОІВ. Нова організація перебрала на себе повноваження БІРПІ у 1970 році. У 1974 році ВОІВ стала агенцією ООН.

Членство у ВОІВ

До складу організації входить 193 країни-члени. Щоб мати можливість приєднатися до ВОІВ, країна повинна відповідати хоча б одній із наступних вимог: бути членом Паризького союзу з охорони промислової власності; бути членом Бернського союзу з охорони літературних і художніх творів; бути членом ООН; бути членом будь-якого спеціалізованого закладу ООН; бути членом МАГАТЕ; бути учасником Статуту Міжнародного Суду ООН; отримати пропозицію щодо членства від Генеральної асамблеї ВОІВ. Також держава-кандидат має передати на зберігання Генеральному директору ВОІВ свій документ про ратифікацію Стокгольмської конвенції.


Члени ВОІВ на світовій мапі. Зображення: вікіпедія

Керівні органи ВОІВ

Генеральна асамблея складається з представників країн, які є членами або Паризького, або Бернського союзу. Серед функцій Асамблеї можна виділити наступні:

 • призначає Генерального директора;
 • приймає дворічний бюджет витрат, спільних для Паризького та Бернського союзів;
 • приймає фінансовий регламент ВОІВ;
 • пропонує державам стати членами ВОІВ.

Асамблея збирається на чергову сесію раз на два роки. До складу Конференції входять представники усіх держав, які підписали Стокгольмську конвенцію. Серед функцій Конференції можна виділити наступні:

 • обговорює питання, які є важливими у галузі інтелектуальної власності;
 • приймає дворічний бюджет Конференції;
 • приймає поправки до Стокгольмської конвенції.

Чергова сесія Конференції скликається одночасно з черговою сесією Генеральної асамблеї. Координаційний комітет складається з представників держав, які підписали Стокгольмську конвенцію та одночасно є членами Виконавчого комітету Паризького або Бернського союзу. Серед функцій Комітету можна виділити наступні:

 • дає поради органам Паризького та Бернського союзів, Генеральній асамблеї, Конференції та Генеральному директору з усіх адміністративних, фінансових та інших важливих питань;
 • готує проєкт порядку денного Генеральної асамблеї та Конференції; готує проєкт програми та бюджету Конференції;
 • пропонує Генеральній асамблеї кандидатуру нового Генерального директора. Комітет збирається на чергову сесію раз на рік.

Міжнародне бюро є секретаріатом ВОІВ. На чолі Бюро стоїть Генеральний директор, який також є головною посадовою особою всієї організації. Генеральний директор призначається на певний термін тривалістю не менше 6 років. Він представляє ВОІВ на міжнародному рівні, призначає персонал Бюро, готує проєкти бюджетів і програм. З 1 жовтня 2020 року ВОІВ очолює сінгапурський юрист Дарен Танг.


Генеральний директор ВОІВ Дарен Танг. Фото: вікіпедія

Діяльність ВОІВ

Найголовніша функція ВОІВ – адміністрування багатосторонніх міжнародних договорів, що містить зберігання текстів договорів та їхніх офіційних перекладів, додаткових договорів, заяв держав про приєднання, розв’язання конфліктів, забезпечення процедури перегляду договорів, виконання реєстраційних функцій для договорів, що передбачають міжнародну реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності. Під адміністративним контролем організації знаходяться десятки міжнародних договорів.

ВОІВ пропонує послуги щодо охорони винаходів, товарних знаків та промислових зразків за спрощеною процедурою, яка зберігає час та гроші. Зокрема, приєднання до Договору про патентну кооперацію дозволяє отримати охорону патенту у різних країнах світу шляхом подачі лише однієї міжнародної заяви; приєднання до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків дозволяє за такою ж схемою зареєструвати товарний знак.

Цікаво, що стаття 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності захищає від несанкціонованої реєстрації та використання як товарний знак державну символіку – герби, прапори та інші державні емблеми.

Організація надає послуги щодо позасудового врегулювання суперечок у галузі інтелектуальної власності. Серед таких послуг наявні посередництво, арбітраж та експертний висновок. Зокрема, ВОІВ є провідним міжнародним постачальником послуг щодо врегулювання суперечок стосовно доменних імен.

Розроблені ВОІВ Служба цифрового доступу DAS та Система централізованого доступу до результатів пошуку та експертизи CASE дозволяють патентним відомствам конфіденційно обмінюватися документацією у галузі інтелектуальної власності.

ВОІВ на регулярній основі проводить глобальні дискусії щодо питань інтелектуальної власності та передових технологій. Як правило, проводиться два раунди дискусій на рік. Сьомий раунд "Інтелектуальна власність та метавсесвіт" відбудеться 29 та 30 березня 2023 року.

ВОІВ надає державам-членам технічну допомогу щодо всього спектру прав інтелектуальної власності. Зокрема, організація допомагає країнам, що розвиваються, у розробці національної стратегії у галузі інтелектуальної власності. Для цього ВОІВ проводить усебічні дослідження та консультації.

Організація надає державам-членам рекомендації щодо законодавчої сфери. Такі рекомендації стосуються підготовки нових законів та перегляду старих, забезпечення дотримання нових законів, ратифікації чинних договорів. Значним поштовхом у роботі стає те, що ВОІВ надає країнам-членам доступ до онлайнових служб, включаючи системи пошуку, реєстрації та подачі заяв, інтегрує національні системи з регіональними та міжнародними системами інтелектуальної власності.

ВОІВ співпрацює не тільки з державами-членами, але й із приватним сектором. Зокрема, під егідою ВОІВ працює Консорціум доступних книжок. Він об’єднує організації, що представляють людей, які мають проблеми з прочитанням надрукованого тексту, зокрема, бібліотекам для сліпих й органам та організації, що представляють авторів та видавців. Мета Консорціуму – забезпечити людям з вадами зору максимальний доступ до книжок шляхом переведення їх у доступні формати (шрифт брайля, аудіотекст, великий кегль).

Академія ВОІВ – це провідний центр навчання, підготовки та підвищення кваліфікації у галузі інтелектуальної власності. Академія має чотири основні програми:

 • Програму підвищення кваліфікації;
 • Курси дистанційного навчання;
 • Партнерство з університетами;
 • Літні школи.

ВОІВ є найбільшим у світі джерелом інформації у галузі інтелектуальної власності. Інформаційні ресурси включають, зокрема, бази даних, які містять документи, емпіричні дослідження, доповіді, фактаж тощо. Для ефективної роботи з інформацією ВОІВ розробила стандарти, які уніфікують та спрощують роботу. Ці стандарти використовуються на всіх стадіях оформлення прав інтелектуальної власності та охоплюють патенти, товарні знаки, промислові зразки, географічні вказівки та авторське право.

ВОІВ та Україна

Україна стала членом ВОІВ у 1970 році. Після здобуття незалежності Україна підтвердила продовження дії на своїй території усіх основних міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності. Наразі Україна є учасницею кількох десятків міжнародних договорів, адміністративні функції щодо яких виконує ВОІВ. Україна бере участь у роботі всіх керівних органів ВОІВ, а також її профільних комітетів. Україну неодноразово відвідували Генеральні директори ВОІВ.

У 2002 році між Кабінетом Міністрів України та ВОІВ було укладено Угоду про співробітництво. Також Україна періодично укладає двосторонні Програми співробітництва. У 2013 році ВОІВ ухвалила рішення про надання національному органу України з питань інтелектуальної власності статусів Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи. У 2018 році Україна підписала з ВОІВ двосторонній меморандум з метою запровадження в країні інституту арбітражу та посередництва при розв'язанні суперечок у сфері інтелектуальної власності.

4 березня 2022 року Генеральний директор ВОІВ відреагував на російське вторгнення в Україну.

Війна є прокляттям для нашої роботи та цінностей як міжнародної організації та агенції ООН. Ми шоковані та вбиті горем через знищення життя та спустошення в Україні та приєднуємося до тих, хто закликає до миттєвого припинення бойових дій.
Дарен Танг

Висновки

ВОІВ впевнено займає обрану нішу, пов’язану з інтелектуальною власністю. Попри певну вузькоспрямованість діяльності організації, обсяг та розмаїття напрямів роботи ВОІВ вражає. Організація адмініструє кілька десятків міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, займається владнанням суперечок, встановлює стандарти, накопичує бази даних, проводить освітню діяльність, організує міжнародні дискусії з важливих тем, надає технічну та юридичну допомогу країнам-членам тощо. З моменту заснування ВОІВ накопичила значний досвід. Про її авторитет свідчить і той факт, що організація нараховує 193 члени. Отже, можна стверджувати, що ВОІВ є важливою ланкою світової системи міжнародних організацій.

Що таке Академія ВОІВ? Відео: ВОІВ

Олег Пархітько