05 січня 2023 р. 15:58

Верховній Раді пропонують врегулювати питання щодо медіа та виборів

Верховній Раді пропонують врегулювати питання щодо медіа та виборів

(Фото: Слово і Діло)

Група з 17 народних депутатів зареєструвала законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборчої агітації.

Народні депутати наполягають, що наразі правове регулювання виборчого процесу має низку невирішених проблем, зокрема:

  • обмежений доступ журналістів на публічні заходи пов’язані з
  • виборами;
  • нечіткі вимоги до маркування агітації в медіа, що дає можливість
  • розміщувати замовні матеріали;
  • нерозмежовані повноваження щодо контролю за висвітленням перебігу виборчого процесу між виборчими комісіями та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що фактично призводить до безкарності у випадку таких порушень;
  • відсутність визначення прихованої передвиборчої̈ агітації̈;
  • відсутність регулювання агітації в соціальних мережах, яка на сьогодні вже складає значну частку агітаційних матеріалів.

За таких умов медіа, на думку авторів законопроєкту, опиняються у стані правової невизначеності та ризику накладення на них значних штрафів, адже регулятор має повноваження застосовувати санкції за порушення правил агітації та інформування і переважну більшість випадків віднесено до значних порушень.

В разі ухвалення парламентом цих змін журналістам та іншим працівникам суб'єктів у сфері медіа, які займаються підготовкою інформації для медіа, гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов’язані з усіма типами виборів, зокрема на з'їзди (збори, конференції) партії чи збори (конференції) організації партії з метою висування кандидатів, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю в день голосування (повторного голосування) - на умовах, визначених Кодексом.

Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи, будуть зобов'язані в межах своїх повноважень безперешкодно надавати суб’єктам у сфері медіа та журналістам інформацію про хід підготовки та проведення виборів.

Це пропонують внести у 23 статтю Виборчого кодексу. Наразі такі гарантії та зобов'язання там відсутні. 

Також законопроєкт передбачає відкрити інформацію:

  • що міститься в документах, поданих до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів;
  • у фінансових звітах про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, їхніх місцевих організацій, кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах;
  • інформацію про адресу місце знаходження, персональний склад із зазначенням керівних посад, номери телефонів та електронної пошти окружної, територіальної та дільничної виборчих комісій на відповідних виборах.

Кандидатів зокрема планують зобов'язати повідомляти про їхню освіту та трудову діяльність, а виборчі комісії не лише про адресу, а й про персональний склад із зазначенням керівних посад, номер телефону та електронну пошту. 

Якщо наразі стаття 49 Виборчого кодексу передбачає, що "журналісти можуть розміщувати інформаційні матеріали на замовлення виборчих комісій або регіональних чи територіальних представництв Центральної виборчої комісії на підставі відповідних договорів", то зміни мають закріпити за медіа право самостійно висвітлювати перебіг виборчого процесу. 

Зараз нагляд за дотриманням вимог цього Виборчого кодексу в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів, а також при проведенні передвиборчої агітації, здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (стосовно електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств).

А після змін передбачається, що це робитиме лише Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 

У разі виявлення порушень за результатами здійснення такого нагляду та контролю Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вживає заходів, передбачених чинним законодавством. При цьому, в разі змін, Нацрада не повинна буде повідомляти про ці порушення Центральній виборчій комісії. 

Відповідно до законопроєкту, кандидат чи партія мають право звернутися до медіа в разі поширення про них інформації, яку вони вважають неправдивою, з вимогою опублікувати їхню відповідь.

Підприємства, установи, організації, які проводять репрезентативні опитування громадської думки, пов'язані з виборами, а також медіа під час поширення результатів такого опитування, зокрема в інтернеті, пропонують зобов'язати зазначати час його проведення, територію, на якій проводили опитування, розмір та спосіб формування соціологічної вибірки опитаних, метод опитування, точне формулювання питань, можливу статистичну похибку та замовників опитування.

Організації, що проводять нерепрезентативні опитування громадської думки, а також медіа під час поширення результатів такого опитування, зокрема в інтернеті, згідно із запропонованими змінами, зобов'язані будуть зазначати точне формулювання питань, кількість осіб, які взяли участь в опитуванні, замовників опитування та розміщувати поряд із результатами текстове повідомлення: «Це опитування відображає думку лише його учасників».

Втім на думку голови Одеської обласної організації "Комітету виборців України" Анатолія Бойка, незважаючи на доречність таких змін їх слід обговорити зі спеціалістами.

Питання врегулювання інформаційного забезпечення виборчих процесів - хронічно болюче для України, тому позитивно, що парламентарі нарешті звернули на нього увагу. Прикро, що це не було врегульовано у Виборчому кодексі відразу під час його прийняття, але краще пізно, ніж ніколи. Щоправда, було б доцільно перед внесенням законопроєкту на голосування провести його публічне експертне обговорення, адже серед авторів відсутні фахівці саме з виборчих процесів. Тому доречною була б публічна онлайн-презентація та обговорення цього важливого документу із залученням ЦВК, експертів Вінеційськоі комісії, IFES, інших міжнародних організацій, громадянського суспільства та медіа. Впевнений, що це тільки б покращило законопроєкт та підвищило гарантію того, що ці зміни справді відповідатимуть тим потребам заради яких декларується їх внесення, - переконаний він.

У липні 2020 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону №3485 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства.

Тоді Громадянська мережа ОПОРА наполягала, що деякі зміни виборчої системи для значної кількості територіальних громад безпосередньо перед початком виборів суперечили міжнародним стандартам виборчого законодавства та суттєво обмежували можливість самовисування громадян. 

Кирило Бойко