18 лютого 2023 р. 21:11

Як особам з інвалідністю внаслідок війни отримати грошову допомогу від Червоного Хреста

Як особам з інвалідністю внаслідок війни отримати грошову допомогу від Червоного Хреста

(Фото: Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України)

Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 16.12.2022 №1393 "Про реалізацію спільного з Міжнародною Федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".

Відповідно порядку реалізації проєкту, право на грошову допомогу мають повнолітні громадяни України, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Виплата грошової допомоги здійснюється незалежно від отримання особами інших видів допомоги на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 грн на місяць протягом чотирьох місяців.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї заявника для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Для отримання грошової допомоги заявник подає заяву в електронній формі шляхом її заповнення з використанням технічних засобів Міністерства у справах ветеранів. На заяву накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника.

Заява на отримання грошової допомоги формується в електронній формі на вебсайті eveteran.gov.ua після проходження заявником електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У заяві зазначаються такі відомості:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові;
 • стать;
 • дата народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі коли особа через свої релігійні переконання відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);
 • серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • контактні дані (номер телефона та адреса електронної пошти);
 • серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • група інвалідності, дата встановлення інвалідності;
 • міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.

Відповідальність за правдивість відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.

У разі ненадходження коштів або виникнення потреби в зміні міжнародного номера банківського рахунка IBAN заявник може повторно подати заяву на отримання грошової допомоги. Заявнику надається можливість подати не більше однієї заяви впродовж одного календарного дня.

Читайте також:

Як дистанційно укласти угоду з адвокатом

Що робити родичам, якщо військовослужбовець не виходить на зв’язок

Чи можна встановити факт реєстрації шлюбу на тимчасово окупованій території

Як забронювати працівника IT-компанії

Ігор Льов