Підготовлено видання про «невидиме» безгромадянство в Україні

За результатами впровадження дворічної ініціативи щодо скорочення безгромадянства, спричиненого розпадом СРСР, підготовлено фінальне видання "Невидиме" безгромадянство в Україні: досвід ідентифікації та подолання". Метою видання є описання та привернення громадської уваги до ідентифікованих проблем безгромадянства в Україні, а також спонукання державних органів України до їх недискримінаційного вирішення

За результатами впровадження дворічної ініціативи щодо скорочення безгромадянства, спричиненого розпадом СРСР, підготовлено фінальне видання "Невидиме" безгромадянство в Україні: досвід ідентифікації та подолання". Метою видання є описання та привернення громадської уваги до ідентифікованих проблем безгромадянства в Україні, а також спонукання державних органів України до їх недискримінаційного вирішення.

Більше двадцяти років минуло з моменту розпаду Радянського Союзу та виникнення збройних конфліктів на пост-радянському просторі, а наслідки цих подій відгукуються на дотриманні прав людей й донині. Протягом 2014-2015 років Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» та Всеукраїнським громадським партнерством "Ініціатива з подолання безгромадянства в Україні", за фінансової підтримки Європейського Союзу, було ідентифіковано на прикладі окремих пілотних регіонів значні проблеми безгромадянства, спричиненого розпадом СРСР. 

Підготовлене видання містить описання досвіду реалізації ініціативи зі скорочення безгромадянства в пілотних регіонах України протягом 2014-2015 років. Представлено як теоретичні питання - загальний огляд проблем безгромадянства в світі та Україні, проблеми національного законодавчого забезпечення в сфері безгромадянства, так і значний практичний масив питань. Зокрема, презентація підходу та схеми діяльності в рамках ініціативи; методологія та результати ідентифікації проблем в пілотних регіонах; вибрані історії-кейси виявлених недокументованих осіб без громадянства (осіб з невизначеним громадянством); перспективи стратегічного захисту в сфері безгромадянства. Фіналізують видання рекомендації для подолання безгромадянства в Україні, підготовлені на підставі результатів ініціативи. Описаний досвід має стати основою, підставою та трампліном для подальшої діяльності всіх зацікавлених сторін в сфері подолання безгромадянства в Україні.

Видання розраховано на представників виконавчих та представницьких органів влади різного рівня, правників, експертів, науковців, викладачів, працівників міжнародних організацій. Для більш широкого використання видання в середовищі міжнародних організацій та іноземних держав, надано також повний переклад тексту на англійську мову.

                   

                              УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ                                                                АНГЛІЙСЬКА ВЕРСІЯ

Видання підготовлено в рамках проекту зі скорочення безгромадянства, спричиненого розпадом Радянського Союзу, який реалізовується Одеською обласною організацією ВГО "Комітет виборців України" та Всеукраїнським громадським партнерством "Ініціатива з подолання безгромадянства в Україні", за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Прес-служба

Одеської обласної організації

ВГО "Комітет виборців України"