Як відшкодувати матеріальну та моральну шкоду за втрачену власність в АТО?

Щодо вичерпання національних заходів правового захисту

Позов до суду_власність в АТО (docx-file)

Заява до ЄСПЛ_власність в АТО (pdf-file)

Кандидати зобов’язані тільки вичерпати національні заходи правового захисту, які доступні в теорії і на практиці у відповідний час і на які вони можуть безпосередньо розраховувати самостійно порушивши справу - тобто, засоби відшкодування які є доступними і які спроможні забезпечити відшкодування щодо їхніх скарг та які мають розумні шанси на успіх (Sejdovic v. Italy[GC], §46; Paksas v. Lithuania[GC], §75). Національний захід відшкодування, який не руглююється обмеженням часу створюючи таким чіном нечіткість не можt вважатись ефективним (Williams v. the United Kingdom dec.) and the references cited therein).

Текст Керівництва ЄСПЛ з прийнятності_2014 (англ.)

Переклад Керівництва з прийнятності_2014 (рос.)

Доступні національні заходи правового захисту

Стаття 1177 Цивільного кодексу України

Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною. 2. Умови та порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину, встановлюються законом.
Такий закон не прийнято.

Стаття 19 Закону України "Про боротьбу з тероризмом"

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до закону і з наступним стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом.
Відшкодування шкоди, заподіяної організації, підприємству або установі терористичним актом, провадиться в порядку, визначеному законом.

Так само, закон встановлюючий порядок відшкодування не прийнято.

Тому посилаючись на висновки зроблені ЄСПЛ у справах Есмухамбетов проти Росії, Хамідов проти Росії, Імакаєва проти Росії, Суд посилаючись на аналогічний закон про попередження тероризму, зазначив, що через те, що норми щодо відповідальності за нанесену шкоду в ході антитеростичної операції прописані загально і нечітко, і руйнування власності не може розглядатись як законе втручання, адже таке формуювання не надає відповідного захисту постраждалому від довільних дій військових, можна зробити висновок, що в українському законодавстві не існує ефективного способу відшкодування шкоди заподіяної в ході АТО, а отже зобов’язання вичерпати національні заходи правовго захисту не існує.

Позов до суду_власність в АТО (docx-file)

Заява до ЄСПЛ_власність в АТО (pdf-file)

ДЖЕРЕЛО