Як переселенцю стати на облік?

Для того, щоб підтвердити свій статус ВПО, особа повинна одержати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, оскільки отримання будь-якої державної допомоги можливо тільки після офіційної реєстрації факту переміщення

Для того, щоб підтвердити свій статус ВПО, особа повинна одержати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, оскільки отримання будь-якої державної допомоги можливо тільки після офіційної реєстрації факту переміщення.

Процедуру отримання вказаного статусу чітко прописано в Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 1 жовтня 2014 р. №509 (з останніми змінами від 26.08.2015).

Умови одержання «довідки переселенця».

Отже, згідно зазначеного Порядку, для отримання довідки необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем тимчасового проживання переселенця  із заявою встановленого зразка.

Заява внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми (з 14 до 18 років) подається особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - через законного представника.

Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників, таку заяву може подати її родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників або родичів, таку заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.

Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення, таку заяву подає керівник відповідного закладу.

Разом із заявою заявник подає документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з небезпечними обставинами, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення.

Такими доказами можуть бути:

          військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;

          трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;

          документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

          свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документи про професійно-технічну освіту;

          документ про вищу освіту (науковий ступінь);

          медичні документи;

          фотографії, відеозаписи тощо.

У таких випадках уповноважений орган, зобов’язаний розглянути заяву про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу заявнику довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або про відмову у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстави відмови, яке підписується керівником цього органу.

Відмова надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи може бути оскаржена до адміністративного суду відповідної територіальної одиниці.

З 13 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №921-VIII від 24.12.2015 р., яким були внесені зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII від 20.10.2014 р.

Відповідно до цього Закону, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є безстроковою. Також законодавець повністю скасував процедуру звернення переселенців до територіальних підрозділів Міграційної служби України для проставлення на зворотному боці довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відміток про реєстрацію місця проживання, а також проведення будь-яких перевірок з боку територіальних підрозділів ДМС України.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається в день подання заяви, підписується та засвідчується уповноваженою посадовою особою структурного підрозділу без сплати будь-яких платежів та зборів, включаючи і першу видачу такої довідки, і повторну — у разі втрати, пошкодження.

Надання правової допомоги та захисту вимушеним переселенцям здійснюються в рамках ініціативи Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги за підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED).

Юридична приймальня

Одеської обласної організації

ВГО «Комітет виборців України"