Децентралізація у сфері державної реєстрації: нотаріус – державний реєстратор

Децентралізація у сфері державної реєстрації у питаннях та відповідях

 

 

Питання: Які зміни чекають наших громадян у сфері державної реєстрації?

Відповідь: 01 січня 2016 року набув чинності пакет законів щодо реформи системи реєстрації бізнесу та нерухомості, згідно з яким нотаріуси визначені суб’єктами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та нерухомості.

Питання: Що нового привнесуть вказані закони у роботу органів юстиції?

Відповідь: Прийнятими законами нотаріуси отримали повний обсяг повноважень державних реєстраторів. Також, запроваджується принцип екстериторіальності, і на рівні законів легалізуються електронні онлайн сервіси, які досі мали статус пілотних проектів Міністерства юстиції України.

Так, державна реєстрація права власності та інших речових прав буде проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах області.

В свою чергу, нотаріусами державна реєстрація права власності та інших речових прав буде проводитися незалежно від місцезнаходження нерухомого майна, тобто в межах України.

Державна реєстрація обтяжень речових прав буде проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Питання: А що фактично змінилося в статусі нотаріусів як державних реєстраторів?

Відповідь: Змінилося те, що до цього нотаріуси були спеціальними суб’єктами, які здійснювали окремі функції державних реєстраторів. На цей час нотаріус є повноцінним державним реєстратором, який може здійснювати, в тому числі первинну реєстрацію об’єкта нерухомого майна, видавати свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Питання: Чи змінилися строки проведення державної реєстрації?

Відповідь: Державна реєстрація права власності та інших речових прав буде проводитися у строк, що не перевищує п’яти робочих днів.

Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс буде проводитися у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

Державна реєстрація обтяжень речових прав має бути проведена у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом повинна бути проведена після завершення такої дії у межах строків, встановлених частинами першою та другою цієї статті.

Слід звернути увагу, що рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав будуть надаватися в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій формі.

Рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав, отримані в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, будуть мати однакову юридичну силу та будуть використовуватися відповідно до законодавства.

Питання: Чи зазнала змін плата за проведення державної реєстрації прав?

Відповідь: За державну реєстрацію прав буде справляєтися адміністративний збір. Зокрема, за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно протягом у строк 5 робочих днів справляєтися адміністративний збір 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

Також, ч. 1 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачена можливість проведення державної реєстрації прав у більш скорочені строки за підвищену плату.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

громадяни, віднесені до певних категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II груп;

Національний банк України;

органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

Питання: Які зміни прийнятими законами стосуються реєстрації бізнесу ?

Відповідь: Нотаріус відповідно до вказаниих законів став державним реєстратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, до цього таких повноважень у нотаріусів не було.

Питання: Яка встановлена плата та строки проведення держреєстрації?

Відповідь: Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, буде здійснюватися, зокрема, у такі строки:

щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;

щодо політичної партії, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

щодо постійно діючого третейського суду - не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

щодо структурного утворення політичної партії - не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

щодо первинного осередку політичної партії - протягом одного робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації.

Строк розгляду окремо визначених Законом документів може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За державну реєстрацію буде справлятися адміністративний збір. Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру будуть справлятися у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

Питання: Які наслідки матимуть ці реформи?

Відповідь: Підсумовуючи зазначене, необхідно наголосити на тому, що вказані нововведення дозволять нам позбавитися таких ганебних явищ як черги, хабарництво та неякісне обслуговування. Громадянин сам зможе обрати до кого звернутися за отриманням послуги.

Тим більше, що за останні роки роль нотаріусів значно зросла. Внесені зміни до чинного законодавства підтвердили довіру нотаріусам з боку Міністерства юстиції України та держави.

Нотаріуси – це спільнота, яка гідно справляється з покладеними на них завданнями протягом останніх 20 років та новими повноваженнями незалежно від політичної ситуації.

 

Інформує відділу з питань

нотаріату Головного територіального

управління юстиції в Одеській області