Актуальні роз'яснення по земельним питанням

Діяльність Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України" в м. Татарбунари в сфері захисту земельних прав громадян здійснюється в рамках партнерського проекту Херсонської обласної організації Комітету виборців України «Земельні права: консультування, правозахист та вирішення земельних конфліктів на півдні України», за підтримки Проекту міжнародної технічної допомоги «Агроінвест в Україні» (USAID)

Центр надання безоплатної правової допомоги Одеської обласної організції Комітету виборців України в м. Татарбунари допомогає громадянам вирішувати земельні проблеми. Стосовно найбільш поширених питань, фахівці організації, спільно зі спеціалісатми служб Татарбунарського районного управління юстиції, підготували правові консультації.

 

Питання №1. Підкажіть, будь ласка, як згідно чинного законодавства вирішуються спірні питання між суміжними землекористувачами?

 

Відповідає виконуюча обов’язки начальника Татарбунарського районного управління юстиції Поджарова Т.О.


Відповідно до ст. 152 Земельного кодексу України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Відповідно до пункту 2 статті 158 Земельного кодексу України земельні спори з приводу володіння користування і розпорядження земельними ділянками вирішуються виключно судом. Тому, враховуючи вищезазначене, всі спірні питання, які неможливо вирішити шляхом переговорів та досягнення  згоди між сторонами, їх  необхідно вирішувати у судовому порядку. 


Питання №2. Прошу надати роз’яснення стосовно оформлення договору оренди земельної ділянки під вбудованими приміщеннями.

 

Відповідає представник ООО ВГО «Комітет виборців України» у місті Татарбунари Семененко Л.Г.


Відповідно до частини першої статті 42 Земельного кодексу України встановлено, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками. У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка, як зазначено в частині другій цієї статті, може передаватись безоплатно у власність або надаватись у користування об’єднанню власників. Отже, лише об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, як юридичній особі, за їх клопотанням відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування передає безоплатно у власність або надає в оренду земельну ділянку під багатоквартирним житловим будинком та прибудинковою територією. Відповідно статтею 79 Земельного кодексу України визначено поняття земельної ділянки, а саме: земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. Згідно з пунктом першим частини першої статті 15 Закону України «Про оренду землі», однією з істотних умов договору оренди землі є об’єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки).

Невід’ємною частиною договору оренди землі, як зазначено в пунктах першому та третьому частини другої цієї статті, є план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду та акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Враховуючи наведене, надати в оренду або у власність земельну ділянку для обслуговування вбудованого чи прибудованого приміщення в багатоповерховому будинку неможливо, оскільки не можливо створити об’єкт земельних відносин земельну ділянку, не порушуючи єдиний комплекс нерухомого майна виділити приміщення будинку як окрему будівлю та надати йому окрему адресу, яка необхідна для визначення місця розташування земельної ділянки як складова поняття земельна ділянка.


Можна зробити висновок, що правовстановлюючий документ (зокрема договір оренди) може бути оформлений на всю земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок (включаючи прибудинкову територію), а не на її частину, тому керуючись нормами діючого законодавства України, повідомляємо, що присвоєння кадастрового номеру на земельну ділянку під частину житлового будинку (блоку, поверху, секцій квартир тощо) неможливо.

 

Питання №3. Як замовити витяг про нормативну грошову оцінку землі он-лайн?

 

Відповідає адвокат Ковпак О.В.

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру запропонувала електронну послугу онлайн замовлення витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Для цього суб’єкту звернення потрібно зайти на сайт Публічної кадастрової карти та заповнити надану форму. Витяг можна отримати в будь-якому з обраних запитувачем центрів надання адміністративних послуг особисто за пред’явленням документа, що посвідчує особу, або за довіреністю. Дана послуга є безкоштовною.

 

Питання №4. У 2000 році я отримав державний акт на право власності на землю для ведення садівництва за межами населеного пункту. На сьогодні, я не маю змоги та часу обробляти землю. Чи можу я відмовитися від земельної ділянки на яку маю право власності.


Відповідає спеціаліст реєстраційної служби Татарбунарського районного управління юстиції Борденюк В.М.

 

Порядок відмови встановлений статтею 142 Земельного кодексу України. Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі від права на неї здійснюється на користь держави або територіальної громади за його заявою до відповідного органу. Підпис на заяві засвідчується нотаріусом або органом місцевого самоврядування. Рада чи територіальний орган земельних ресурсів, а саме він виступає від імені держави, приймає рішення та надає згоду на прийняття земельної ділянки у комунальну або державну власність. У разі згоди на одержання  земельної ділянки укладається угода про передачу права власності та посвідчується нотаріусом. Отже, особи, які не бажають використовувати земельні ділянки, які перебувають в їх власності, мають право від них відмовитися.

 

Питання №5. Просимо надати роз’яснення щодо підстав сплати орендної плати згідно вимог земельного законодавства.


Відповідає представник ООО ВГО «Комітет виборців України» у місті Татарбунари Семененко Л.Г.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оренду землі» із змінами (далі Закон) орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України. Відповідно ст. 126 до Земельного кодексу України із змінами (далі Кодекс) право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.


Згідно до ст. 120 Кодексу - у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. У відповідності до абзацу третього статті 7 Закону України «Про оренди землі» - до особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда.


Згідно пункту 2 ст. 287 Податкового кодексу України (далі Кодекс) платники сплати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік. Згідно до статті 288 Кодексу підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

 

Питання №6. Якщо власник земельного паю помер, земельна ділянка не переоформлена, кому сплачується орендна плата за земельну ділянку ?

 

Відповідає представник ООО ВГО «Комітет виборців України» у місті Татарбунари Семененко Л.Г.

Найчастіше це стосується ситуації, коли власник помер, а його спадкоємці не відомі, чи невідоме місце їх перебування, чи вони не знають про відкриття спадщини, чи не оформляють право на спадщину. Після смерті орендодавця — власника  земельної ділянки отримати орендну плату зможе тільки спадкоємець. При чому тільки після належного оформлення спадщини. Але при цьому має бути сплачена орендна плата в тому числі за період від дати смерті орендодавця до дати реєстрації права власності на земельну ділянку за спадкоємцем.

 

Відповідно до частини 1 статті 1270 «Для прийняття спадщини встановлюється строк  у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини». Також слід врахувати, що власне оформлення спадщини почнеться не раніше ніж через 6 місяців після її відкриття (смерті спадкодавця). Водночас потрібно пам’ятати, що зараз вже немає потреби переоформляти правовстановлюючий документ на земельну ділянку (державний акт) чи подавати на реєстрацію отримане свідоцтво про право на спадщину. Всі необхідні дії виконає сам нотаріус. До речі, нагадаємо, що на сьогодні повноваження щодо оформлення спадщини мають не лише державні, а й приватні нотаріуси.

 

В разі смерті  спадкодавця у орендаря земельної ділянки не зникає обов’язок сплачувати орендну плату. Проте він не має можливості її сплачувати, оскільки йому невідомо хто саме буде спадкоємцем. Адже спадкоємці за законом (зокрема діти спадкодавця) можуть не отримати спадщину, якщо існує заповіт на користь інших осіб.  Наявність заповіту теж не буде достатнім підтвердженням права на спадщину для орендаря, оскільки заповіт може бути скасований як безпосередньо, так і шляхом складання іншого заповіту. Крім того спадкоємець за законом чи за заповітом може відмовитися від прийняття спадщини. Спадкоємець зможе отримати всю суму орендної плати одразу після оформлення права на спадщину.

 

УВАГА!!! Свідоцтво про право на спадщину не є достатнім документом для підтвердження права спадкоємця на отримання орендної плати. Адже спадкоємців може бути кілька і земельна ділянка може перейти  у власність тільки частині або одному  з них. Основним  же документом буде витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в якому буде зазначено, що саме конкретний спадкоємець отримав у власність  земельну ділянку. Цей витяг оформить нотаріус при оформленні спадщини.

Діяльність Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України" в м. Татарбунари в сфері захисту земельних прав громадян здійснюється в рамках партнерського проекту Херсонської обласної організації Комітету виборців України «Земельні права: консультування, правозахист та вирішення земельних конфліктів на півдні України», за підтримки Проекту міжнародної технічної допомоги «Агроінвест в Україні» (USAID).

Леонід Семененко

Одеська обласна організація

ВГО "Комітет виборців України"