Увага! Конкурси з призначення управителів багатоквартирними будинками в Одесі проводяться незаконно!

11-12 травня мають бути проведені конкурси з призначення управителів багатоквартирних будинків, до участі в яких допущено лише підконтрольні міській владі компанії. З ними буде укладено договір строком на 1 рік на управління тими будинками, які не визначились з формою управління та яку не було затверджено на сесії міської ради! Таким чином, ймовірніше за все, будуть сформовані непрозорі та завищені тарифи на утримання будинків, а всі райони міста поділені на 2 компанії – монополісти.
Image title
1) В переліку об’єктів конкурсу зазначено деякі будинки, які прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком як ОСББ, проте об’єднання самостійно має визначати порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001№ 2866-III та статутом об’єднання. Рішення сесії Одеської міськрадине є необхідним згідно чинного законодавства для початку управління будинком. Отже, будинки, в яких було створено об’єднання, вже визначились з формою управління та отримали право на самостійне утримання та управління будинком з моменту реєстрації юридичної особи. Таким чином, включення будинків, в яких вже створено ОСББ, в перелік об’єктів, щодо яких буде проведено конкурс з визначення управителів є протиправним та суперечить Закону.

Згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначенням керуючого багатоквартирного будинку», конкурсна документація готується комісією і затверджується виконкомом місцевої ради, учасником конкурсу може бути фізична особа-підприємець або юридична особа, саме цим документом затверджено примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком, при цьому закон не забороняє брати участь в конкурсі як компаніям, які мають бажання та можливість управління багатоквартирним будинком, так і житлово-будівельним кооперативам та не передбачає розбивку лотів конкурсу групами по кілька будинків.  

2) Всупереч вищезазначеному Наказу Мінрегіону, на сесії Одеської міськради 07.12.2016 було прийнято рішення № 1358-VII «Про організацію та проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Одесі», де зазначається, що районні адміністрації Одеської міської ради стають організаторами конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків. Також таким рішенням було уповноважено районні адміністрації Одеської міської ради приймати рішення про призначення управителів багатоквартирних будинків на підставі протоколів засідання відповідної конкурсної комісії. Цим рішенням також було уповноважено голів районних адміністрацій Одеської міської ради на підписання за результатами конкурсу від імені співвласників багатоквартирного будинку договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, розташованим на території відповідного району м. Одеси. 

Проте у разі, якщо місцевою радою або її виконавчим органом, відповідно до законодавства, прийнято рішення про делегування іншому органу — суб’єкту владних повноважень - функцій із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом. Оскільки Департамент міського господарства, згідно п. 2.3. Положення про нього, здійснює функцію з управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню, саме він мав призначати та проводити конкурс. Такі дії є такими, що суперечать чинному законодавству України.

3) Очевидно, що формування об’єктів конкурсів відбулось без урахування думки одеситів та суб’єктів малого та середнього бізнесу, що фактично унеможливило участь останніх у конкурсі, адже згідно конкурсної документації, учасники мають подати документи на всі 300 – 1000 будинків, що є об’єктом конкурсу.

Тобто фактично конкурсними комісіями вчинено адміністративні правопорушення, передбачені ст. 166-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – прийняття рішення про централізований розподіл товарів (послуг), що призводить до монопольного становища на ринку. Ринком в даному випадку є сукупність будинків в межах району міста, де не створено ОСББ та не укладено договір з управління будинком. Такі дії є антиконкурентними та такими, що також суперечать чинному законодавству України.

Згідно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Відповідно до ст. 12 вказаного Закону, суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:

- на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;

- не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.

Монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. Згідноз ст. 15 Закону, антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які іншідії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення,обмеження чи спотворення конкуренції. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, зокрема, визнаються:

- будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між суб'єктами господарювання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівельабо за колом споживачів чи продавців;

- надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

- дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами.

Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне засобою відповідальність згідно з законом.

Image title

Компетентним органам необхідно дати оцінку діям та вжити заходи щодо припинення проведення незаконних конкурсів районними адміністраціями з призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Одесі: omr.gov.ua/ru/news/94691. 

Міський голова (міська рада) має відмінити (призупинити дію) рішення Одеської міськради від 07.12.2016 № 1358-VII «Про організацію та проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Одесі»:  facebook.com/DemAlliance.Odessa/posts/1747819745234326

Юрий Дьяченко

Публікації у розділі "Блоги" відображають винятково точку зору автора. Позиція редакції Інтента може не збігатися з позицією автора.

Поділитися